Medische acceptatie

De meeste verzekeraars maken gebruik van medische acceptatie voordat u definitief wordt toegelaten tot de begrafenisverzekering. Medische acceptatie vindt plaats door middel van een gezondheidsverklaring die u als verzekerde dient in te vullen. Op basis hiervan zal dan worden beoordeeld of u al dan niet zal worden geaccepteerd. Wilt u geen medische acceptatie? Dat is mogelijk. U zult dan dus op zoek moeten gaan naar een verzekeraar die hier niet aan doet. Denk echter niet dat omdat u geen medische acceptatie hoeft te doorstaan de verzekeraar zichzelf niet indekt tegen risico’s. Dit gebeurt namelijk wel en wel door middel van carenzjaren.

Wat zijn carenzjaren?

Het aantal carenzjaren dat een verzekeraar gebruikt zijn het aantal jaren waarin de verzekerde bij overlijden geen recht heeft op een volledige vergoeding voor wat betreft de kosten voor de begrafenis. Stel dat u dus 1 carenzjaar heeft en u overlijdt binnen 1 jaar, dan zullen dus niet alle kosten gedekt zijn. Zeker verzekeraars die dus geen medische acceptatie voor de begrafenisverzekering hebben zullen gebruik maken van carenzjaren. Hoeveel dit er precies zijn zal verschillen, dus hier dient u goed naar te kijken.

Carenzjaren bij afwijzing op grond van medische verklaring

Bij een verzekeraar bij wie u medische acceptatie moet ondergaan kan het gebeuren dat u wordt geweigerd voor de begrafenisverzekering. U kunt dan alsnog worden toegelaten tot de verzekering, maar met carenzjaren. U hoort dan van uw verzekeraar om hoeveel carenzjaren het gaat en hier kunt u dan mee instemmen of niet.

Previous post:

Next post: