Verzekeringspolis

Uw verzekeringspolis is het document waarin de overeenkomst die u bent aangegaan met uw verzekeraar in staat vastgelegd. Op het polisblad staan zowel de gegevens van de verzekerde als van de verzekeraar. Een verzekeringspolis kan een papieren document betreffen, maar net zo goed ook een elektronisch document.

Voorwaarden van de polis

Bij de verzekeringspolis horen natuurlijk ook de voorwaarden van de polis. Er bestaan de standaard voorwaarden van de polis en daarnaast ook de aanvullende of bijzondere voorwaarden van de polis. De algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die voor elke verzekerde gelden. De bijzondere voorwaarden daarentegen zijn de voorwaarden die specifiek op uw begrafenisverzekering van toepassing zijn. Vaak krijgt u enkel de bijzondere voorwaarden bij uw verzekeringspolis en niet de algemene voorwaarden. Uiteraard zijn deze laatst genoemde voorwaarden wel door u aan te vragen bij uw verzekeraar.

Ontbinden polis

Sluit u een begrafenisverzekering af, dan zit u daar aan vast. U gaat immers een overeenkomst aan met uw verzekeraar. U heeft echter een beperkte periode de gelegenheid van uw net afgesloten begrafenisverzekering af te zien. Deze beperkte periode heeft welgeteld 14 dagen. Dit geldt voor alle verzekeringen die u afsluit en ook de begrafenisverzekering vormt hierop dus geen uitzondering. Na deze 14 dagen zit u dus aan de overeenkomst vast. Mocht u dan toch nog uw begrafenisverzekering willen opzeggen, dan zal de procedure gelden die in de voorwaarden van uw verzekering is opgenomen.

Previous post:

Next post: